Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verkkosivustomme osoite on: https://www.akkuliike.fi
Tornion Akut Ky
Y-tunnus: 2816701-3
Rantatie 1, 95420 Tornio
Puh: 016 480 787

2 .Rekisteristä vastaava yhteyshenkilöt

Tornion Akut Ky
Jouni Matilainen
Puh: 019 480 787
info(a)tornionakut.com

3. Rekisterit

Akkuliike.fi – Asiakasrekisteri

4. Rekisterin sisältö

·         Etu ja sukunimi

·         Henkilötunnus- luotto ja laskutus

·         Yhteystiedot

·         Muut rekisteröidyn antamat tiedot

·         Asiakuuteen liittyvä yhteydenpito (reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelu)

·         Käyttäjätunnus

·         Asiakasnumero

5. Henkilötietojen käsittely.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen (mukaan lukien asiakasviestintä), kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteistoilla, henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tällöin huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin tietosuojain.

7. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).